Het emigreren van paarden vanuit Nederland en België naar de zuidelijk gelegen landen binnen Europa is een gegeven dat steeds actueler wordt.

Maandelijks vervoeren wij vele particuliere klanten naar hun ‘nieuwe huis’ in een andere lidstaat, waarbij het steeds vaker voorkomt dat wij gevraagd worden om huisraad, pallets en andere verhuisraad mee te nemen.
Om op een goede manier in te spelen op de wensen van onze klanten en ons dienstenpakket te vergroten, bieden wij potentiële emigranten onze emigratieservice aan.

Het gaat hier specifiek om klanten, waarvan wij eveneens de paarden vervoeren en dus ook de verhuislast deels uit handen kunnen nemen.

Uw paard mee naar Noorwegen.
www.norsk.nl voor meer informatie.

Voor meer informatie over de BSS-emigratieservice bel : +31 (0)36-5226121

Wij verhuizen o.a.naar: Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Groot Brittannië, Scandianvië, Portugal, Hongarije, Slovenië, Griekenland, Duitsland, Italië, Turkije.