1. Onze emigratieservice dient als een aanvulling te worden gezien op onze reguliere paardentransporten. Uitsluitend klanten die paarden bij ons laten vervoeren, komen voor de verhuisservice in aanmerking;

2. Onze chauffeurs assisteren bij het laden en lossen van uw huisraad. U dient zelf voor voldoende (minimaal 3 personen) mankracht te zorgen die in een kort tijdsbestek de betreffende goederen in en bij de vrachtwagen kunnen brengen, als ook de vrachtwagens of aanhangwagens op de plaats van bestemming zullen lossen;

3. Het in de offerte begrepen tijdsbestek voor zowel het laden als het lossen van de truck of aanhangwagen bedraagt tussen de 2 en 4 uur. Eventuele overschrijdingen van dit tijdsbestek kunnen tot gevolg hebben dat de chauffeur(s) besluiten om te vertrekken, ondanks het feit dat uw huisraad nog aan boord van het voertuig is. Vertrek kan uitsluitend worden voorkomen tegen contante betaling van EUR 75,00 per uur per chauffeur, waarvan u een kwitantie ontvangt. Een factuur hiervan wordt u naderhand per mail gestuurd.

4. Huisraad dient klaar te staan op het afgesproken laadtijdstip, als ook de mankracht dient op dat moment beschikbaar te zijn. Mocht dit niet het geval zijn en de chauffeurs besluiten u te helpen met laden, dan zal hiervoor € 75,00 per uur per chauffeur worden gecalculeerd;

5. De huisraad dient ingepakt te zijn (klein materiaal) in dozen van gelijke grootte teneinde makkelijk te kunnen stapelen. Het maximale gewicht per doos hebben wij gesteld tussen de 17-25 kilogram;

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw huisraad, in welke vorm dan ook;

7. Uw huisraad is bij ons aan boord niet automatisch verzekerd tegen schade. U kunt, mocht u zelf niet afdoende verzekerd zijn, bij ons een aanvullende transportverzekering voor uw huisraad afsluiten. Tarieven op aanvraag;

8. Mocht aan bovenstaande voorwaarden niet worden voldaan, dan heeft de betreffende chauffeur ten allen tijde het recht om uw verhuiszending te weigeren en slechts met de paarden te vertrekken. BSS PAARDENTRANSPORTEN BV is niet aansprakelijk voor welke hieruit voortvloeiende schade dan ook;

9. Uw opdracht tot het vervoeren van uw huisraad, mag door ons gezien worden als het feit dat u bekend en akkoord bent met zowel onze algemene- als onze aanvullende emigratie / verhuis voorwaarden.

10. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en deze dienen als aanvulling te worden gezien op ons algemene voorwaarden, vermeld bij de pagina bedrijfsgegevens op deze site. Op aanvraag sturen wij u onze algemene voorwaarden toe.

Download hier de aanvullende algemene voorwaarden
voor de emigratieservice.

Download hier de voorwaarden voor verzekering van de verhuisraad tijdens transport.

polisvoorwaarden-verzekering-inboedel