Track and Trace

Din häst färdas  med en lastbil med skyldighet till Track & Trace. Alla våra fordon skickar ut varje minut en signal om att hastighet, position och temperatur. När bakluckan öppnas,  sänds per automatik också alla data direkt till vårt kontor. Då vet vi, när som helst var din häst är, hur lång  tid resan tar och t.ex. hur länge  bakluckan  har varit öppen och vid vilken ort och / eller postnummer lastbilen är.

Om du har frågor under resan, då kan du kontakta oss och vi kommer att hålla dig underrättad om utvecklingen av resan.

BSS är en hästtransport företag och lägger stor vikt på en hög servicenivå. Vi utgår ifrån att vi kan vara dig till tjänst med våra tilläggsservice!

 

Följande bild är ingen direkt sänd bild, utan en momentbild från vårt system och kan inga rättigheter härledas.

fleettrace-kaartje