Licenser

Alla våra transporter och fordon uppfyller rättsliga bestämmelser enligt:

Förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiv 64/432 / EEG och 93/119 modifieras / EG och förordning (EG) nr 1255/97.

 

Kvittering nummer: 16511

Både vår transportlicens och licenser av våra fordon är lämpliga för:
Transport <8 timmar (konsten. 10 i förordning 1/2005)
Transport> 8 timmar (konst. 18 i förordning 1/2005)

logo_vwa
logo_tuv
logo_ccv1
logo-defra NIWO-Logo
Företag som erkänns av Nvwa
TÜV
CCV
DEFRA NIWO

 

Certifikat och godkännanden:

NIWO certifikat

Transporter authorization

CCV K. Buisman
CCV G. Bijlenga
CCV M. de Boer
CCV L. den Boer
CCV W. van der Haar
CCV H. van Keken
CCV R. Pol
CCV H. Stegeman
CCV G. van de Veen
CCV R. Amptmeijer
CCV M. Schraa

Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 1
Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 2
Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 3
Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 4
Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 5
Transportmedel som är registrerade och certifierade för transportera långa. 6

 

Medlem i AATA

logo_aata_kl-2

BSS HORSE TRANSPORT är medlem i Animal Transport Association, en internationell ideell organisation som har som syfte säkra och humana djurtransporter. Den AATA är en organisation med medlemmar av i olika parter världen runt. De fungerar som ett verktyg för dem som bryr sig om human hantering och transport av djur. AATA initierar och uppmuntrar inblandade organisationer med att utveckla  den bästa utövning av  transporter för djur.