Transportrekommendationer

1. Filtar och bandage är inte tillåtet vid flygtransporter. Dessutom rekommenderar vi att ta av hoppskorna från bakbenen. Täcken, bandage och hoppskor som ska transporteras med hästen till destinationen, ska åtminstone vara märkt med hästens namn. (Detta gäller endast vid flygtransporter)

2. Var noggrann med att betala i tid, så att du är säker på att vi har det aktuella beloppet innan transporten av hästen ska påbörjas. En annullering, efter det att karantän i USA är bokad, medför en extra kostnad på minst 600 dollar för en ny karantänplats. Annullering av flygtransporter som sker mindre än 48 timmar före planerad avresa, kan kosta mer än 100 %, beroende på när transporten annulleras.

3. Alla hästar från Europa som reser till USA, ska genomgå följande test innan exporten. (se även sidan Import – Export) Piroplasmos, Coggins, Glanders (kvarka) och Dourine. Ston äldre än 731 dagar måste dessutom genomgå ett CEM-test.

4. Unga hästar, som inte är vana vid att resa, kan förlora i vikt vid en resa eller flygning, eftersom de blir stressade. Detta kan ske trots att vi gör allt vi kan för att förhindra detta. Hästar som kommer från ett kallt klimat och som reser till en varmare region, kan behöva några dagar för att acklimatisera sig.

5. Vid transporter rekommenderar vi våra kunder att bara använda tunna täcken för hästen och att inte använda några benskydd. De är irriterande för hästen, framför allt under längre transporter. De transpirerar under skydden och då börjar de sparka för att skaka av sig dem, vilken ökar risken för skador. Fordonen har idag fullständigt slät inredning, vilket gör det nästan omöjligt för hästen att skada sig.

6. Vid transporter ska hästen alltid vara märkt med chip (eller med DNA-profil). Föraren ska dessutom alltid ha den aktuella hästens pass, där respektive chip, chipnumret (eller DNA-profilen) anges.